Autor [EN] [PL] [ES] [PT] [IT] [DE] [FR] [NL] [TR] [SR] [AR] [RU] Wątek: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ  (Przeczytany 54239 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Kiszynka28

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 2
 • Karma: 0
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #195 dnia: Środa, 23.10.2013, 13:57 »
Nawet bardziej prosimy ;D

Offline anetas_214

 • Stadium bezobjawowe
 • *
 • Wiadomości: 62
 • Karma: 0
 • Płeć: Kobieta
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #196 dnia: Niedziela, 01.12.2013, 23:26 »
Serio? Nie ma nikogo, kto mógłby się tym zająć? :(

Offline katarzyna.anna.nowacka

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Karma: 0
 • Płeć: Kobieta
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #197 dnia: Poniedziałek, 09.12.2013, 14:40 »
Przyłączam się do prośby :)

Offline pauszal

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Karma: 0
 • Płeć: Kobieta
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #198 dnia: Środa, 13.08.2014, 13:37 »
Nadal nie ma osoby, która mogłaby się tym zająć?Komatsu www.maszynybudowlane24h.pl/koparki-komatsu
« Ostatnia zmiana: Poniedziałek, 25.08.2014, 11:56 wysłana przez pauszal »

Offline Piter128

 • Stadium bezobjawowe
 • *
 • Wiadomości: 63
 • Karma: 0
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #199 dnia: Poniedziałek, 18.08.2014, 14:28 »
A na czym to "zajęcie się" miałoby polegać w ogóle?
Twoja wyobraźnia może więcej niż sobie wyobrażasz.

Offline ndaiwer

 • Administrator
 • *
 • Wiadomości: 792
 • Karma: 75
 • Płeć: Mężczyzna
 • for ever...
  • http://kopernika.pl
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #200 dnia: Wtorek, 19.08.2014, 21:32 »
No chyba na kilku drobnostkach;)::
1) Na zrobieniu listy chetnych,
2) znalezieniu wykonawcy projektu (pewnie wystarczy sie zapytac kto to roobil wczesniej..) i z nimi umowić się wstepnie
3) zamówić bluzy 
4) uprosić sie wszystkich o wplate pieniedzy
5) dystrybucja wśród kupujących


GL & HF

Offline Jermak

 • Starosta Roku
 • *****
 • Wiadomości: 1336
 • Karma: 20
 • Płeć: Mężczyzna
 • the cake is a lie
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #201 dnia: Wtorek, 19.08.2014, 22:53 »
Zdobyc od uczelni zgode na uzycie nazwy i logo  :lovekp:

Offline ndaiwer

 • Administrator
 • *
 • Wiadomości: 792
 • Karma: 75
 • Płeć: Mężczyzna
 • for ever...
  • http://kopernika.pl
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #202 dnia: Środa, 20.08.2014, 15:17 »
@Jermak 
----------------
Rejestr zakow towarowych dla hasła "Uniwersytet Jagielloński":
Cytuj
Rodzaj znaku towarowego
Słowny
Osoby
Rodzaj osoby   Nazwa   Miasto   Adres   Kraj
Zgłaszający/Uprawniony   Uniwersytet Jagielloński   Kraków      PL
Pełnomocnik   Kancelaria Patentowa Dr W. Tabor Spółka Jawna Tabor Wojciech   Kraków      PL
Publikacje
Typ   Data publikacji   Numer
BUP   2009-10-26   22/2009
WUP   2012-01-31   01/2012
Klasyfikacja nicejska
Klasa   Wykaz   Data pierwszeństwa   Numer pierwszeństwa   Kraj pierwszeństwa
09   urządzenia i przyrządy z dziedziny fizyki; aparatura i instrumenty z dziedziny chemii; audiowizualne urządzenia dydaktyczne do nauczania; aparatura do analiz inna niż do celów medycznych         
10   aparatura i instrumenty chirurgiczne; aparatura do analiz do celów medycznych         
32   napoje bezalkoholowe; wody mineralne; wody i napoje gazowane; soki owocowe; nektary owocowe; syropy; preparaty do przygotowywania napojów; piwo         
33   napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa; wino         
35   usługi stanowiące: badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej, informacje o działalności gospodarczej, wycenę działalności handlowej; usługi agencji i informacji handlowej, pozyskiwania danych do komputerowych baz danych, systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowego zarządzania plikami, usługi przeprowadzania sondaży, doradztwa dotyczącego organizowania działalności gospodarczej, pomocy w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pośrednictwa pracy, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, zarządzania hotelami; usługi w zakresie rachunkowości; sprzedaż w kioskach i sklepach różnych artykułów o charakterze pamiątkowym         
36   usługi doradztwa w sprawach finansowych; doradztwa w sprawach ubezpieczeniowych; ekspertyzy dla celów fiskalnych; wyceny finansowej w zakresie ubezpieczeń, banków, nieruchomości; informacji finansowej; informacji o ubezpieczeniach; informacji bankowej; usługi administrowania majątkiem nieruchomym; pośrednictwa dotyczącego majątku nieruchomego; wyceny majątku nieruchomego, wyceny do celów podatkowych, zarządzania majątkiem; zarządzania majątkiem nieruchomym         
38   usługi przesyłania informacji, w tym: przesyłanie informacji tekstowej iobrazowej przy pomocy komputera; usługi wypożyczania aparatury doprzesyłania informacji         
40   usługi drukarskie i introligatorskie         
41   usługi: edukacyjne i szkoleniowe, w tym: edukacja prowadzona przez uczelnie wyższe; informacji o edukacji; nauczania; nauczania korespondencyjnego; doradztwa zawodowego, w tym: porad w zakresie edukacji lub kształcenia; wypożyczania książek, wypożyczania nagrań dźwiękowych; wypożyczania nagrań audiowizualnych; organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych; organizowania i prowadzenia obozów sportowych, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych, w tym; organizowania i prowadzenia rozrywki i zabawy podczas obozów wakacyjnych; obsługiurządzeń sportowych; prowadzenia ogrodów zoologicznych; kultury fizycznej, informacji o imprezach rozrywkowych, informacji o rekreacji; tłumaczenia z użyciem języka migowego; usługi organizowania, prowadzenia i obsługi: konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, pracowni specjalistycznych; organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych;organizowania wystaw z dziedziny kultury lub edukacji; organizowania zawodów sportowych; usługi orkiestr; usługi organizowania, prowadzenia iobsługi przedstawień teatralnych; publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków; publikowania książek; publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe; realizacji spektakli teatralnych, organizowania, prowadzenia iobsługi sprawdzianów pedagogicznych         
42   usługi stanowiące badania, ekspertyzy oraz usługi naukowe i techniczne w zakresie: prawa i administracji; medycyny; farmacji, w tym: botaniki farmaceutycznej, chemii farmaceutycznej, chemii nieorganicznej, chemii analitycznej, chemii organicznej, farmakodynamiki, farmakognozji, technologii i biotechnologii środków leczniczych, technologii postaci leku i biofarmacji, toksykologii, farmakoepidemiologii, farmakoekonomiki, analityki biochemicznej, bromatologii, cytobiologii i histochemii, farmakobiologii, farmakokinetyki, farmacji fizycznej, mikrobiologii farmaceutycznej, farmacji klinicznej; nauk o zdrowiu, w tym: fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk o zdrowiu w zakresie zdrowia publicznego; nauk filozoficznych; nauk w zakresie porównawczych studiów cywilizacyjnych; pedagogiki; psychologii; religioznawstwa; nauk socjologicznych; nauk historycznych, w tym: historii, archeologii, etnologii, antropologii kulturowej, historii sztuki; muzykologii; judaistyki; nauk filologicznych w tym: filologii angielskiej, filologii germańskiej, filologii klasycznej, filologii orientalnej, filologii romańskiej, filologii słowiańskiej, filologii wschodniosłowiańskiej, filologii węgierskiej, językoznawstwa ogólnego, językoznawstwa indoeuropejskiego, przekładu i komunikacji międzykulturowej; filologii polskiej; wiedzy o teatrze; nauk fizycznych; astronomii; matematyki; informatyki; informatyki stosowanej; nauk chemicznych; nauk biologicznych, nauk o ziemi; nauk dotyczących zarządzania i komunikacji społecznej, w tym: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa; kulturoznawstwa; filmoznawstwa; zarządzania i marketingu, w tym: zarządzania w administrai publicznej, zarządzania kulturą, zarządzania w oświacie, zarządzania w turystyce; ekonomii; dziennikarstwa i komunikacji społecznej; psychologii, w tym: psychologii stosowanej; lingwistyki; kulturoznawstwa; studiów międzynarodowych; studiów politycznych; nauk biochemicznych; nauk biofizycznych; nauk biotechnologicznych; usługi w zakresie: badań bakteriologicznych, badań geologicznych; ekspertyz dotyczących geologii; badań technicznych; badań w dziedzinie kosmetyki; ekspertyz w dziedzinie kosmetyki; badań i ekspertyz w dziedzinie mechaniki; prac badawczo-rozwojowych wykonywanych dla osób trzecich; usługi chemiczne; doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego; doradztwa w zakresie ochrony środowiska; ekspertyz geologicznych; ekspertyzinżynieryjnych; ekspertyz pól naftowych; poszukiwania geologicznego; poszukiwania ropy naftowej; programowania komputerów; programowania systemów komputerowych; projektowania oprogramowania komputerowego;analizy systemów komputerowych; konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną; konwersji danych przez programy komputerowe;projektowania budynków; projektowania dekoracji wnętrz; projektowania opakowań; projektowania systemów komputerowych; stwierdzaniaautentyczności dzieł sztuki         
43   usługi prowadzenia hoteli, w tym hoteli studenckich oraz akademików; usługi agencji zakwaterowań; rezerwacji pomieszczeń na pobyt czasowy; wynajmowania pomieszczeń na pobyt czasowy; wynajmowania sal na posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria, sympozja, zjazdy; usługi restauracyjne, kawiarniane i barowe         
44   usługi w zakresie fizjoterapii; fizykoterapii; hodowli zwierząt; usługi w zakresie działalności klinik medycznych; usługi w zakresie działalności szpitali; opieki zdrowotnej, w tym: opieki pielęgniarskiej, opieki medycznej; usługi optyczne;usługi chirurgii, w tym: chirurgii plastycznej; usługi położnicze; usługi porad w zakresie farmakologii, porad psychologicznych; usługi projektowaniaogrodów         
45   usługi licencjonowania własności intelektualnej; doradztwa w zakresiewłasności intelektualnej; usługi w zakresie nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej; zarządzania prawami autorskimi; usługi w zakresie licencjonowania programów komputerowych; badań prawnych         
Decyzje
Data   Typ decyzji
2011-06-13   Decyzja o rejestracji - nadanie numeru rejestracji

O nazwach cmuj cm-uj itd.. ani słowa.
Loga nie mają zastrzeżonego więc każdy z nas może sobie je drukować nawet na papierze toaletowym jeśli tylko czuje taką wewnetrzną potrzebę.

Jedyne co można się przyczepić to pkt. 40   usługi drukarskie i introligatorskie    dla napisu "uniwersytet jagielloński" 

I tak np. napis "Collegium medicum UJ" już nie jest prawnie chroniony wg. mojej nie profesjonalnej opini ;)

a tutaj jakby ktoś sobie chciał osobiście sprawdzić:
http://bazy.uprp.pl/patentwebaccess/DatabaseChoose.aspx
 

studentka

 • Gość
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #203 dnia: Czwartek, 18.09.2014, 23:35 »
Rascal Industry robi bluzy dla wielu szkół, dla Wydziału Prawa i Administracji też robili, więc CMUJ nie powinien być dla nich problemem -> rascalindustry.com

Offline MadziaLena

 • Starosta
 • ***
 • Wiadomości: 466
 • Karma: 0
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #204 dnia: Czwartek, 19.03.2015, 00:09 »
Czy będzie zamawianie bluz w tym roku?

Offline Fixus

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 3
 • Karma: 0
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #205 dnia: Środa, 02.09.2015, 11:51 »
Bardzo na to liczymy:)

Offline irek

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Karma: 0
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #206 dnia: Wtorek, 24.11.2015, 06:39 »
Hej, dajcie znać co będzie z bluzami w tym roku :-)

Offline bhody

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 3
 • Karma: 0
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #207 dnia: Środa, 14.02.2018, 23:00 »
Witam!

Offline prusdetro

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Karma: 0
 • Płeć: Kobieta
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #208 dnia: Piątek, 13.04.2018, 16:42 »
hahahaha :clap: :clap: :clap:

Offline sronlala

 • Stadium początkowe
 • *
 • Wiadomości: 1
 • Karma: 0
 • Płeć: Kobieta
Odp: ZAMAWIANIE BLUZ CM UJ
« Odpowiedź #209 dnia: Środa, 25.04.2018, 21:33 »
hehehe